Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Stord

Utvidelse og nybygg av E39 Leirvik sør-Leirvik nord
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 21 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Leirvik nord-Jektvik
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 5 km.
Utbygging av bredbånd i Stord
Områder: Hornelandsvågen, Øvre Økland-Sagenes, Huglo, Bjønnvik- Stokkavegen, Grovåsen, Rødkleiv, Digernes. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Ny veg Fv. 544 Øvre Sæ – fv. 68 Tysevegen, Stord kommune
600m ny veg og etablering av sammenhengende sykkeltilbud.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: