Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Kongsvinger

Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Sikring av planoverganger på Kongsvingerbanen
14 usikrede planoverganger i daglig bruk, 22 jord- og skogbruksoverganger.
Sikring av planoverganger på Solørbanen
47 usikrede planoverganger i daglig bruk, 50 jord- og skogbruksoverganger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: