Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Sogndal

Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nybygg av vannkraftverk, Bøyadalen i Sogndal
1,9 MW installert effekt og 6,8 GWh i produksjon.
Utbedring av vei på Sogndal lufthamn Haukåsen
Eksisterende vei vurderes utvidet til tofeltsvei. Antatt byggestart.
Rassikringstiltak på Fv 152 Merkingskreda i Sogndal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: