Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Naustdal

Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny bru på Fv 611 Vevring i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nett på Fv 611 Redalslia II i Naustdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, stein. 180m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Redalslia I i Naustdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, stein. 720m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 5 Skrevikja i Naustdal
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype is, stein. 530m. Rute 5c.
Nett på Fv 611 Holmeset i Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Lauberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak/nett på Fv 611 aust for Frammarsviktunnelen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Neset i Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 140 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep og nett på Fv 611 Vevringtunnelen aust Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 70 m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: