Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Vågan

Omlegging av veg i tunnel på E10 Rørvikvatnet i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1255m.
Omlegging, tunnel og grøft på E10 Svolværfjellet i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. 169 + 130 + 293 m.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
120 rom. Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fv 864 Sletta i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Nybygg av kaianlegg i Svolvær
Dersom avtale inngås med transportselskaper/aktører som vil etablere seg i området vil det bli utlyst til kaibygging.
Rassikring/varslingsanlegg og rasfanggjerde på Fv 816 Presten i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1730m.
Ny ferjekai på Fv. 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utbedring av innseiling Østre Svolvær i Vågen
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Rassikring på Fv 864 Kamman i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 1150m.
Ny døgnhvileplass i Bjerkvik-Svolvær-(Leknes)
Antall plasser er ikke avklart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: