Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Enebakk

Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 8,9 km.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Regulert. Uklart angående byggestart. 5,7 km.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Enebakk
Infrastruktur for 170 boliger. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uklart angående byggestart. 1,9 km.
Etablering av ny gravplass og sermonibygg på Flateby i Enebakk
Kistegraver, urnegraver, muslimsk felt og minnelund.
Trafikksikringstiltak i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: