Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Sandefjord

Nybygg av boliger i Sandefjord
Ca. 55 boenheter. 119 dekar.
Ny gang og sykkelvei i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny infrastruktur for boligområde på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Ferdigstillelse av Fv 255 Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Ny samt oppgradering av fotballbaner på Østerøya, Sandefjord
Omlegging av bane A til kunstgress + ny 7-er bane. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Trafikksikkerhetstiltak i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Forsterking av bru på Fv 306 Trollsvann og Åletjønn bru i Sandefjord
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Utbedring av Fv 303 Stokke sentrum i Sandefjord
Marginalprosjekt. I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Oppgradering av kunst- og naturgressbaner på Vesterøya
Byggetips. Oppgradering av naturgressbaner A og C + drenering rundt bane C samt utskifting av kunstgress på eksisterende baner. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Forsterking av bru på Fv 210 Trolsås bru i Sandefjord
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Forsterking av bru på Fv 601 Snappen bru i Sandefjord
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av parkering ved idrettspark i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av fotballbane i Sandefjord
Byggetips. Oppgradering og utbedring av vanningsanlegg. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Oppgradering av kunstgress ved stadion i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av parkering ved idrettspark i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Utskifing av flombelysning ved ungdomsskole i Sandefjord
Byggetips. Utskifting av flombelysing ved grusbanen, treningsfeltet og 250 meters banen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Utbedring av ridebane med mere i Sandefjord
Byggetips. Utbedre adkomstvei, legge frem vann, etablerre toaletter, avrette og drenere banen. Byggestart er ikke bestemt. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Utbedring av lys ved stadion i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023. Start er ikke bestemt.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vestfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Utbedring av lysløype i Helgerød
Byggetips. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Utbedring av lysløype i Hjerås
Byggetips. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Nyanlegging av beach aktivitetsflate i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Nybygg av hoppbakke i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Omlegging og avrettning av grusbane ved skole i Sandefjord
Byggetips. Start er ikke bestemt. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: