Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Kvinesdal

Nybygg av vindpark i Kvinesdal
315 MW. Ca 105 stk.
Nybygg av kraftverk i Kvinesdal
Effekt 5 MW. Produksjon 14,70 GWh. Ca 3000 meter jordkabel.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Avventer konsesjon fra NVE. 8,00 GWh. Byggestart og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Avventer konsesjon fra NVE. Byggestart og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Avventer konsesjon fra NVE. Start og kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: