Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Melhus

Nybygg av kraftverk i Melhus
Konsesjon er gitt. 10,00 GWh.
Rehabilitering av bru i Lundadalen på Lundamo i Melhus kommune
I tillegg til selve betongarbeidet skal det monteres rekkverk på og ved brua samt asfalteres på sidene. Nødvendig vegetasjonsrydding skal inngå.
Forlengelse av plattform mm. i Lundamo
Ny hovedplattform med lengde 125m og høyde 76 cm.
Utvidelse og justering av vei i Melhus
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og justering av vegtrasè gjennom Kregnesbakken. Det planlegges stedvis justeringer på eksisterende veg, mens andre deler av vegtrasèen vil bli lagt noe utenom den eksisterende. De planlagte tiltakene har blant annet til formål å gi en reduksjon i vedlikeholdskostnader, sikre økt levetid for vegen, minimere skred- og erosjonsfare, og gi et velfungerende overvannsystem. Det er i tillegg et hovedmål å avlaste Brekkåsen boligfelt med tanke på tungtransport, og å forbedre den generelle trafikksikkerheten.
Nybygg av gang og sykkelvei i Melhus
Det er foreslått å dele prosjektet inn i to etapper, der den første etappen (280 m) bygges i 2019, og siste etappe (220 m) bygges etter 2021
Utbygging av bredbånd i Trøndelag
Fellesutlysning for: Bjugn, Grong, Hemne, Hitra, Hitra/Snillfjord, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Klæbu, Leka, Levanger, Lierne, Melhus, Meråker, Nye Namsos, Nærøy, Osen, Overhalla, Rennebu, Rindal, Roan, Røyrvik, Selbu, Skaun, Steinkjer, Stjørdal, Verran, Vikna, Åfjord, Nye Åfjord kommune og Ørland. Total kostnad: 52 mnok. I Melhus kommune gjelder områdene: Bennavegen - Broka - Grøtan og Jåravegen - Korsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: