Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Skien

Nytt veisystem for Skien nord
Ca 5 km. Inkl. bru (Århusbru) over Falkumelva.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Ombygg av kryss till rundkjøring mm i Skien
Vei utvides med kollektivfelt. Del av Bypakke Grenland. Byggestart er avhengig beslutning fra stortinget. Samarbeid mellom Skien, Siljan, Porsgrunn kommuner, Telemark fylkeskommuner, Statens veivesen og Jernbaneverket.
Nybygg av bru i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Nybygg av VA-ledning i Skien
Tidlig prosjekt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Borgestad, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Ombygg av fortau til gang- og sykkelvei.
Forlengelse av gang- og sykkelveg på Fv 356 Gisholtvegen i Skien
1. etappe til Rognsbru. 2. etappe til kirka.
TS-tiltak på Fv 357 Skottfossvegen i Skien
Fartsdempende tiltak og bedre tilrettelegging for myke trafikanter i "sentrum" og fram til Kanalbrua.
Renovere og bygge om eksisterende ledningsanlegg ved Gulsetlia 5 med trase forbi kirken ned til Gulsetvegen i Skien
Anlegget skal bygges om ved at eksisterende ledninger benyttes som trekkerør for nye mindre stikkledninger for Gulsetlia 5 og Gulsetlia 9.
Utbedring av Fv 31 Luksefjellvegen i Gjerpen i Skien
Vurdering av tiltak for at myke trafikanter kan krysse fylkesvegen ved Sommerfryd.
Utbedring av Rv 36 Telemarksvegen på Gimsøy i Skien
Nytt planfritt krysningspunkt av riksvegen.
Ombygg av kryss på Fv 48 Bjørntvedtvegen x Bataljonvegen i Skien
Ombygging til kanalisert kryss; øy i Bataljonvegen og eventuelt passeringslomme.
Nett, rensk på Fv 357 Skotfossvegen/Kampekastet i Skien
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Rensk, bolt på Fv 36 Høgset i Skien
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Håvudvegen og Fylkeshuset.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
400 meter mellom Fylkeshuset og Valhallvegen .
Rensk og bolt på Fv 31 Luksefjell i Skien
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang, is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: