Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Seljord

Utbedring av vei i Bø og Seljord
To parseller, Bukti og Stodi. Totalt 3 km.
Terrenginngrep, nett på Fv 156 nord for Gardvik i Seljord
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Is, vann.
Bred grøft på Fv 156 nord for Ulveneset i Seljord
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Is.
Bred grøft på Fv 156 Ulveneset i Seljord
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. ---is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: