Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Telemark fylke

Bamble (34)
(9)
Drangedal (5)
Fyresdal (10)
Hjartdal (14)
Kragerø (18)
Kviteseid (5)
Nissedal (3)
Nome (21)
Notodden (21)
Porsgrunn (28)
Sauherad (17)
Seljord (12)
Siljan (10)
Skien (120)
Tinn (14)
Tokke (38)
Vinje (20)
Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn, del 1 inkl Grenlandsbru
Ca 150m veg i dagen. Ny Grenlandsbru på 600m. Ferdigstillelse av 2 tunneler på ca 2200m og 760m.
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn
To nye bruer på tilsammen mer enn 600 meter, Blåfjelltunnelen på ca 350 meter.
E134 Vågslidtunnelen i Vinje, utbedring
Skal på sikt erstattes av ny tunnel jf prioritering av E134 Vågslid-Røldal i NTP 2018-2029.
Riving og nybygg av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Utbedring av innseiling Kragerø
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Nytt veisystem for Skien nord
Ca 5 km. Inkl. bru (Århusbru) over Falkumelva.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Nybygg av kraftverk i Kragerø
Produksjon på 38,5 GWh. Kraftstasjonen bygges med skjæring i fjell. Konsesjon er gitt
Nybygg av kraftverk i Tuddal
Produksjon: 13,9 GWh Fall: 290 meter Rørgate: 2,3 km
Rehabilitering av brygge i Porsgrunn
Bærekonstruksjonen på Østre Brygge er totalskadd på grunn av råte. Forholdene er verst på strekiningen Michel Seylmager's hus – Kafé K.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
Produksjon 14,5 GWh. 150 m 22 kV-ledning (jord eller linje). Stål- alternativt betongkonstruksjon.
Bru og ledevoller på E134 Gautesvik i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype snøskred/flomskred. Prioriteringstall 2,88.
Nybygg av infrastruktur i Treungen
Infrastruktur for ca. 125 boenheter totalt.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Oppgradering av E18 Brattåstunnelen i Porsgrunn
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 520m. Vil bli omklassifisert når ny firefeltsveg E18 Langangen-Rugtvedt er utbygd.
Oppgradering av E18 Hovettunnelen i Porsgrunn
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 539m. Vil bli omklassifisert når ny firefeltsveg E18 Langangen-Rugtvedt er utbygd.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
1 km vei. 500 m 22 kV jordkabel. Stasjonen vil bli bygd med fasader av betong og glass, med fernisser av tre.
Nybygg av kraftverk i Lårdal
300 m adkomstvei. 1340 m vannvei i grøft. Årlig produksjon på 8,70GWh.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Overbygg på Fv 45 Ullsteinskredet 2 i Tokke
Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Fyresdal
Effekt; 1,90 MW. Produksjon; 4,82 GWh.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Etablering av parkeringsplasser ved Fv 651 på Stavsro, Hjartdal kommune
Rambøll AS har i samarbeid med Statens vegvesen utført grunnundersøkelser i planområdet.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra Åby vest). Antatt start.
Nybygg av vann-ledning, Bamble til/fra Porsgrunn
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Rensk, rasgjerde på E134 Ambjørndalen i Hjartdal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Ombygg av kryss till rundkjøring mm i Skien
Vei utvides med kollektivfelt. Del av Bypakke Grenland. Byggestart er avhengig beslutning fra stortinget. Samarbeid mellom Skien, Siljan, Porsgrunn kommuner, Telemark fylkeskommuner, Statens veivesen og Jernbaneverket.
Nybygg av sports- og rekreasjonsanlegg i Rjukan, fase 1
Skileikområde, langrennsløype, hoppbakker, skatehall og utendøres skateområde.
Nybygg av va-ledning og høydebasseng i Bamble
Privat/offentlig samarbeidsprosjekt fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Overbygg på Fv 806 Byrte vest i Tokke
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype snøskred.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Forsterking og grøfting av vei på Fv 364 Mæl-Ormemyr
Fjærning av faste dekker, rensk, fiberduk mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: