Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Gloppen

Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Nybygg av kraftverk i Fjell i Årdal
63,02 GWh. Kraftverket skal ligge 300 m inn i fjellet.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av kraftverk i Gloppen
Produksjon 3,74 GWh. Tiltakshaver er Solheim kraftverk AS.
Terrenginngrep på Fv 691 Vassvora i Gloppen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 120m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 615 Gjølsvora i Gloppen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 230m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 60 Knarrura i Gloppen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 1,1 km. Kostnad og start er ikke beregnet.
Omlegging av veg på Fv 696 Reedstranda (Hatlingteigane)
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E39 Grasdalen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype is, stein. 550m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: