Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Suldal

Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Omlegging av vei og mindre tiltak på Rv 13 Lovraeid i Suldal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, stein, flom.
Turbinrehabilitering for kraftverk i Kvilldal
Installert effekt på 1260 MW. Årsproduksjonen er 3060 GWh. Rehabiliteringen vil gi en antatt økt produksjon på om lag 77 GWh/år. Arbeidet omfatter bytte av løpehjul, rehabilitering og utskifting av nødvendige turbindeler for alle de fire maskinene i kraftverket.
Portal på Rv 13 før Krokanesodden vest i Suldal
Middels prioritert skredpunkt på riksveg. 60m. Skredtype is, tørrsnø.
Nett på Fv 517 Hamratunnelen i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 110m.
Rassikringstiltak på Fv 719 Tengesdal i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. Kostad er ikke beregnet.
Rensk + bolting på Rv 13 Breivik i Suldal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 200m. Skredtype stein.
Nytt overbygg på Rv 13 ved Hylsdalen i Suldal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 40m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 517 Skåpe i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein, jord og stein. 20m.
Rensk og bolting på Fv 681 Øvrabø i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 150m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: