Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Block Watne og Øster Hus Tomter AS. Infrastrukturen blir trinnvis utbygd.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Tjøtta, Klepp
Infrastruktur for 34 boenheter. Områdeplan; Dimensjon Rådgivning AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: