Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Tjøtta, Klepp
Infrastruktur for 34 boenheter. Områdeplan; Dimensjon Rådgivning AS.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: