Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Hjelmeland

Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Nybygg av kraftverk i Segadal
11 GWh. 22 kV, luftlinje. Tiltakshaver: Segadal Kraftverk AS.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av kraftverk i Hjelmeland
Avventer konsesjon fra NVE. 12,90 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nett på Fv 632 Indre Eiane 2 i Hjelmeland
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein. 20m. Kostand er ikke beregnet.
Utbedring av Rv 13 Ingvaldstadsvingene i Hjelmeland
Utbedring av hårnålsvingene Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: