Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Forsand

Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
Utviding og utbedring av dekningsområdene for bredbånd og mobildekning i Forsand kommune
Forsand kommune ønsker at leverandørene skisserer og beskriver sine forslag til løsninger med følgende inndeling: 1. Kort firmabeskrivelse 2. Overordnet skisse over eksisterende mobildekning og fremtidige utbyggingsplaner 3. Kort beskrivelse av: a. Eksisterende dekning – dekningskart, gjerne med beskrivelser for enkelte delområder b. Utbyggingsplaner – gjerne med tilbudte elementer i løsningen/foreslåtte samarbeidsprosjekt med prisoverslag, leveringstid og eventuelle forutsetninger og krav til anleggsbidrag 4. Alternative løsninger og gode innspill til vårt videre arbeid
Nett på Fv 496 Eiane i Forsand
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Støttemur på Fv 491 Espedalsstranda I i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein.
Støttemur på Fv 491 Espedalsstranda II i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein.
Fanggjerder på Fv 496 Vigatunnelen i Forsand
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: