Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Forsand

Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør. Bygges parallelt med Nordåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
Glassdør. Bygges parallelt med Dalaåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nett på Fv 496 Eiane i Forsand
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Støttemur på Fv 491 Espedalsstranda I i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein.
Støttemur på Fv 491 Espedalsstranda II i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein.
Fanggjerder på Fv 496 Vigatunnelen i Forsand
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: