Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Andøy

Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023. Tre alternativer fra 165 til 495 mnok.
Rassikring/ny tunnel på Fylkesveg 976 Røyken i Andøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor høy. 1190m.
Utbedring av farled Risøyrenna i Andøy
Fra forslag til NTP, 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: