Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Hordaland fylke

Askøy (46)
Austevoll (4)
Austrheim (2)
Bergen (87)
Bømlo (13)
Eidfjord (21)
Etne (23)
Fedje (2)
Fitjar (12)
Fjell (8)
Fusa (8)
Granvin (4)
Jondal (8)
Kvam (21)
Kvinnherad (24)
Lindås (32)
Masfjorden (10)
Meland (18)
Modalen (6)
Odda (54)
Os (14)
Osterøy (8)
Radøy (6)
Samnanger (10)
Stord (11)
Sund (6)
Sveio (6)
Tysnes (5)
Ullensvang (16)
Ulvik (17)
Vaksdal (28)
Voss (43)
Øygarden (11)
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 2 Hopskrysset-Fjøsanger-Arna
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Nybygg av boligområde i Os
540 daa. Ca 2000 boenheter.
Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 3 Vågsbotn/Blindheim-Nordhordlandsbrua
Fremdrifen avhenger av bybanen i Åsane. 8 km. Rambøll AS: trafikkanalyse, Cowi AS: prosjektsekretær.
Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Nybygg av boliger, næring, hotell, kontor, m.m i Kleppestø
Opp til 1220 boliger. Totalt 130.000 m2 ny bebyggelse – dette omfatter boliger, handel, kontor og tjenesteyting. Utviklingen av hele området vil strekke seg over lang tid, og neppe være ferdig utbygget før om 10-20 år.
Nybygg av tunnel i Bergen
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av tunnel og motorvei i Fjell og Øygarden kommune, Sotrasambandet del 2
21-22 km strekning. Sotrasambandet, delprosjekt 2 av 3.
Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Fastsamband til Huglo, Jektavik-Hodnanes-Huglo
Under planlegging. Stord og Tysnes kommuner.
Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Ny tunnel på Rv 13 Osgjelet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 910m.
Ny tunnel på Fv 7 Kvanndal øst i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 1300m.
Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Nybygg av kraftverk i Etne
Fortløpende utbygging.
Ny tunnel på Fv 48 Mundheim i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 1350m. Skredtype stein.
Ny tunnel på Fv 7 Steinstøberget I i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 270m.
Ny Fv 565 over Radøy fase 1, Marås-Soltveit i Radøy
Ca 15km. Del av Nordhordlandpakken. Også arm til Manger. Fremdrift er ikke avklart.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Ny tunnel på Fv 51 Flatebøsvoene i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 550m.
Nett og utbedring på E16 Steganestunnel nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 130m.
Nytt kraftverk i Kvam
Fjellanlegg.
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av bru ved Stord og Tysnes
Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Ny bru og rasteplass, Fureberg i Kvinnherad
Under regulering. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. 60m. Skredtype stein. Skredsikringsplanen er under revisjon i fylkeskommunen, fremdrift avklares etter det.
Nybygg av kraftverk og ny- opprusting av vei i Voss
Avventer konsesjonssøknad. Skal opp til behandling i OED. Flere alternativer vurderes. Trafostasjon finnes. Byggestart er ikke fastsatt.
Utvidelse og nybygg av E39 Leirvik sør-Leirvik nord
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 21 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Eikelandsosen-Svegatjørn
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 15 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Hodnanes-Eikåsen
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 15 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Jektvik-Hodnanes
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 2 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Eikåsen-Sævareid
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 20 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Leirvik nord-Jektvik
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 5 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Sævareid-Eikelandsosen
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 8 km.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av kraftverk i Jondal
Produksjon 74,0 GWh.
Nybygg av bru og ombygging av vei i Voss
2 tunneler knyttes sammen med ny tunnel. Del av E16 Nærøydalen. Under regulering.
Nybygg av vindkraftverk i Sveio
Tidlig prosjekt. 15-20 vindmøller. Antatt start og kostnad.
Overbygg på E16 Bogelia vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på E16 Bogelia i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 80m.
Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Overbygg på Fv 300 Teigahol (Prærievogna) i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 120m.
Utbedring/omlegging av vei og ny gs-vei, Bømlo
5600m. Lagt til grunn for bygging av tunnel på ca 500m.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av vei på Bjelkarøyna-Hjellestad
Planlagt prosjekt. Avventer finansiering. Antatt start og kostnad.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Kvinnherad
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 150 MW. Produksjon 70,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Overbygg på Fv 300 Melnes i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 70m.
Miljøtiltak i Vågen i Bergen
Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent. Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres. Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området.
Nybygg av biogassanlegg i eksisterende anlegg i Stord
Anlegget vil ha potensial for å produsera opp mot 100 GWh.
Oppgradering av infrastruktur og ombygging av kommunal del av E39 gjennom sentrum i Knarvik
Samarbeidsprosjekt mellom Lindås kommune og Statens vegvesen om utbygging av offentlig infrastruktur i Knarvik sentrum. Ombygging av kommunal del av E39, kommunal vei skal bygges sammen med E39.
Nytt overbygg på E134 Pino i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, stein. 60m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: