Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Hamar

Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Under regulering. Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Nybygg av bru og rundkjøring mm. i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart.
Hamar-Fåberg, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt gjennomføring 2022-2023.
Utvidelse av gravlund og bygging av ny vei i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart.
Sanering av VA-ledning på Ajer, Hamar
Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Ny gang og sykkelvegbru på Fv 66 over Flakstadelva i Hamar
Byggetips. Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 40 m. ÅDT 2000.
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.
Sanering og nybygg av vannledning i Hamar
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: