Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Hamar

Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Aluvegen - Måsåbekkvegen.
Hamar-Fåberg, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt gjennomføring 2022-2023.
Flomsikring av ny bydel i strandsonen i Hamar
Avventer beslutning. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Sanering av VA-ledning i Hamar
Sanering av VA-ledning i jernbaneundergang til Aslak Boltsgate.
Sanering av VA-ledning på Ajer, Hamar
Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Ny gang og sykkelvegbru på Fv 66 over Flakstadelva i Hamar
Byggetips. Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 40 m. ÅDT 2000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: