Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekt i Elverum

Etablering av infrastruktur for omsorgsboliger for funksjonshemmede barn i Elverum
Professor Ola Øyen er rådgiver i energibruk av massivtrekonstruksjoner.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Våler grense-Jømna i Elverum
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Utvidelse av massetak i Elverum
Sammenslåing av Hagen grustak og Vesterhaug massetak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: