Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (7)
Aure (6)
Averøy (6)
Eide (3)
Fræna (15)
Giske (5)
Gjemnes (7)
Halsa (2)
Haram (2)
Hareid (4)
Herøy (14)
Midsund (0)
Molde (29)
Nesset (10)
Norddal (2)
Rauma (15)
Rindal (4)
Sande (2)
Sandøy (1)
Skodje (5)
Smøla (3)
Stordal (4)
Stranda (10)
Sula (2)
Sunndal (7)
Surnadal (4)
Sykkylven (4)
Tingvoll (3)
Ulstein (5)
Vanylven (7)
Vestnes (5)
Volda (21)
Ålesund (45)
Ørskog (2)
Ørsta (20)
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Utbedring av Sjøgata i Ålesund
Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av hovedbrannstasjon i Ålesund
Fra investeringsplan 2016-2019.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse.
Nybygg av forretningsbygg i Molde
Området er på ca. 6200m2 utleieareal.
Tilknytningsv, Tomrefjord-Solnørdalen-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsv, tomrefjord-Stette-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsveg, julsundet-aureosen-frænaeidet-bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Utvidelse og rehabilitering og av barneskole i Ålesund
2018, vil kommunen starte en planlegging og prosjketering av permanent utvidelse av skoleanlegg.
Utbedring av E39 Kviltorp-Lergrovik i Molde
Reguleringsplan vedtatt. Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Nybygg av bilforretning i Molde
Under regulering. Antatt start og kostnad.
Ombygg av internat i Vikebukta, trinn 2-4
Tidlig prosjekt. Uklart omfang.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Nybygg av industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. 300 da.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Utbedring av bru på Fv 18 i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Utdyping av fiskerihavn, Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter. Planlagt for perioden 2018-2023.
Utretting av veg og opparbeidelse av gs-veg på Fv 661 i Skodje
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av fritidshus i Gjemnes
Godkjent reguleringsplan.
Utbedring av bru på Fv 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: