Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Færder

Ny bydel med boliger, næring, skole, barnehage mm i Tønsberg
Ca 300000-400000 m2. To tredjedeler av området ligger i Nøtterøy kommune. Prosjektgruppen består av Spir Arkitekter, Asplan Viak AS og Spacemaker.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse med båthavn i Færder
2-5 etasjer. Øst for Bruabekken. Skal deles opp i flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse med båthavn i Færder
2-5 etasjer. Vest for Bruabekken. Skal deles opp i flere byggetrinn.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Ny gang og sykkelvei i Tjøme
Fra handlingsprogram 2010-14.
Oppussing av kirkerom i kirke i Nøtterøy
Oppussing av vegger, himlinger og inventar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: