Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Balsfjord

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 87 Postvollan-Rødbergan i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1800m.
Nybygg av hytter, sanitærsbygg og småbåtshavn mm på Sletteng i Balsfjord
22 nye fritidseiendommer, 4 utleiehytter i strandsonen, 4 sanitærsbygg hvorav 1 eksisterende, båtoppstillingsbygg, kafe/kiosk/bakeri med utleieenheter, småbåthavn.
Rassikring/fangvoll på E6 Øvergård i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 100m. Skredfaktor middels.
Etablering av et nytt laboratorium med tilhørende kontorfløy i Balsfjord
Nordkjosbotn ligger ca. 70 km sør for Tromsø og er et viktig trafikknutepunkt i Troms der E6og E8 møtes.
Reanskaffelse av høyspentkabel og trafoer i Balsfjord kommune
Høyspentkabel (ca. 3030 meter lang) og 3 trafoer på Likjefjell.
Til- og ombygg av barnehage og personalavdeling i Balsfjord kommune
Bygging av ny personalavdeling på ca. 125 kvm. I tillegg skal tilbudet omfatte utviding av barnehagen på ca. 75 kvm. inklusiv overbygd inngangsparti. Arealet i eksisterende barnehage skal rehabiliteres.
Rassikring på Fylkesveg 87 Postdalfjellet i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 267m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: