Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Steinkjer

Nytt næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Nybygg av kino, bibliotek, kulturbasert næring mm i Steinkjer
Planen er at Atleten skal rives og at det bygges et stort kulturkvartal på hele tomten. Den gamle kinosalen skal bygges om til teater-konsertsal. Kulturskolen flyttes og renoveres.
Nybygg av hytter i Ogndal
15 hyttetomter til salgs.
Nybygg av kjedet eneboliger i Steinkjer
3,5 daa. Gnr/Bnr: 96/162,165,492.
Nybygg av eneboliger i Mære
Ca 9 daa. Private grunneiere.
Ombygg til industri og lager mm i Steinkjer
Nybygg av en etasje i eksisterende bygg.
Nybygg av firemannsboliger på Byafossen i Seinkjer
2 stk firemannsboliger inklusive adkomstvei.
Om- og tilbygg av barnehage til boliger i Steinkjer
Tidligere Fagerheim barnehage. Reguleres fra barnehage til boliger.
Utbygging av bredbånd i Trøndelag
Fellesutlysning for: Bjugn, Grong, Hemne, Hitra, Hitra/Snillfjord, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Klæbu, Leka, Levanger, Lierne, Melhus, Meråker, Nye Namsos, Nærøy, Osen, Overhalla, Rennebu, Rindal, Roan, Røyrvik, Selbu, Skaun, Steinkjer, Stjørdal, Verran, Vikna, Åfjord, Nye Åfjord kommune og Ørland. Total kostnad: 52 mnok. I Steinkjer kommune gjelder områdene: Valøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: