Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stryn

Ny fjordkryssing, E39 Nordfjorden i Stryn, Anda-Lote
KVU er godkjent, fjordkryssingen vil gå gjennom Stryn kommune. Prosjektet ligger foreløpig langt fram i tid.
Ny tunnel på Rv 15 Gotiskarfonna og Kleivane i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø, stein. 2 050m.
Ny tunnel på Fv 723 Brengsfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 250m. Sørpeskred/flomskred.
Ny tunnel Fv 723 Drotningane i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørpeskred/flomskred. 300m.
Rassikring på Rv 15 Sætreskarfjellet/Grasdalen og Grasdalstunnelen
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø. 660m.
Tunnel på Rv 15 Napefonna i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 2330m.
Ny tunnel på Fv 724 Heimefonna i Stryn
Skredfaktor 6,06. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 170m. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Nybygg av boligområde ved Rake
27 enebolig tomter og 3 tomter med konsentrert bebyggelse for ca 15 boenheter.
Nytt overbygg på Fv 723 Merkingsgjølet i Stryn
Skredfaktor 6,23. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 50m. Skredtype tørrsnø, jord og stein.
Portal på Fv 724 Sandvika og Bukkeskora i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 700m. Skredtype snø- og sørpeskred.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Ny bru på Fv 723 Raudifonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørepeskred/flomskred. 200m
Nybygg av gang og sykkelveg, Innvik-Hildestranda i Stryn
På marginalliste gang- og sykkelveger.
Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.
Utvidelse av næringsområde i Stryn, trinn 2 mfl
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Utvidelse av næringsområde i Stryn, trinn 1
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Skredvoll på Fv 724 Sandnesfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 600m.
Rassikringstiltak på Rv 15 Nesjeelva i Stryn
Rute 6c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 90m. Middels prioritert i skredsikringsplan.
Portal på Fv 724 Svoragrovtunnelen i Stryn
Skredtype is. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 15 Ospelitunnelen Nord i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype tørrsnø. 90m.
Ny portal på Fv 60 Tryvanestunnelen aust og vest i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 210m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 60 Stavenes-Stryn i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is. 1500m.
Rassikring/terrengtiltak på Fv 723 Lisle Merkingsgjølet i Stryn
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 10m.
Omlegging av veg på Fv 60 Kleivane i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 390m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 15 Lifonn i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype tørrsnø, stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 15 Landskjerfonna i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 140m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 60 Tryvaneset-Lovik i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is,stein. 2000m. Kostnad er ikke beregnet.
rassikring av Fv 724 Aksnesfonn i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype sørpeskred/flomskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 722 Marsåna i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 80m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 15 Morkfonna i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype flom, sørpeskred/flomskred. 30m
Rensk og bolting på Rv 15 Ospelitunnelen sør i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 10m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 15 Dårflåt i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype sørpeskred/flomskred. 80m.
Terrenginngrep på Fv 722 Marsåbakkane i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 60 Vannberg i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 15 Berstad i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 100m. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 15 Skåre i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 30m. Skredtype tørrsnø, flom. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 722 Geitåna i Stryn
Skredtype sørpeskred/flomskred. 110m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 723 Avura i Stryn
Skredtype sørpeskred/flomskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 724 Strandafonna i Stryn
Skredtype tørrsnø. 200m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: