Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Eid

Nybygg av rekkehus og eneboliger i Nordfjordeid, trinn 2 mfl
Totalt ca. 200 boliger på Hogaåsen.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 664 Navelsakerstranda i Eid
Skredfaktor 6,85. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 1900m.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Nybygg av ferieleiligheter og hytter i Harpefossen
16 hyttetomter og ca 20 leiligheter.
Rassikringstiltak/overbygg på Fv 662 Torheimstranda i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 2555m.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter.
Nybygg av hytter i Harpefossen
I utgangspunktet er de byggeklare tomtene regulert til hytter, men på tomtene i utkanten av feltet er det åpnet for dispensasjon for f.eks. vertikaldelte leiligheter.
Portal på E39 Lotetunnelen sør i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Utvidelse av svømmehall i Nordfjordeid
Fra budsjett 2019-2022.
Rasikringstiltak på tidligere E39 Osen-Alflotvatnet i Eid
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype stein. 750m.
Rassikringstiltak på Fv 698 Hennebygda i Eid
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 1,1 km. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 664 Vedvikura i Eid
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1760m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep/nett på Rv 15 Breisvortunnelen i Eid
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 30m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep og nett på Rv 15 Kongenestunnelen vest i Eid
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype is, tørrsnø, stein. 150m.
Nybygg av trampolinepark i Nordfjordeid
Fra budsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: