Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gausdal

Nybygg av industriområde på Steinsmoen
50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 3
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 4
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 5
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 6
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av skibakke, fritid og turistområder mm på Skei
Private grunneiere. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Nybygg av hyttefelt på Skei
Flere grunneiere.
Nybygg av tomannsboliger alternativt flermannsboliger i Follebu
30 eneboligtomter og noen tomt for flermannsboliger.
Vedlikeholdstiltak på Fv 315 Lillehammer/Gausdal grense-Svingvold
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18 km. ÅDT 120-1090.
Nybygg av høydebasseng i Gausdal kommune
Komplett utførelse med levering og montering av høydebasseng med ventilkammer og tekniske installasjoner. Bassengvolum skal være min. 625 m³ fordelt på 2 bassengkammer. Bassengene skal være prefabrikkert med utførelse i glassfiber. Leveranse inkluderer prosjektering av bygg, røropplegg, hydroforanlegg og elektriske anlegg, igangsetting og prøvedrift.
Vedlikeholdstiltak på Fv 204 Værskei-Forset i Gausdal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11 km. ÅDT 300-1800.
Rassikring på Fv 315 ved Arlien i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rassikring på Fv 315 Follebu bruk i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. Kostnad er ikke fastsatt.
Steinsprangnett mm på FV 255 Ellanhuslia i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.
Områdesregulering av kommunesenter Segalstad Bru
Arbeider med areal- og kommunedelplan pågår. Sammarbeide mellom Areal +, Larkas og Vianova under ledelse av Areal +. Vianova arbeider med trafikkplanlegging. Byggestart er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: