Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Østre Toten

Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av boliger i Østre Toten
Frittliggende eneboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og flermannsboliger. Gnr/bnr: 53/13, 75.
Nybygg av dagligvareforretning og parkering på Kapp (Bakke) i Østre Toten
1400-1500 kvm. Antall etasjer ikke fastsatt. Mjøsvegen/Fabrikkvegen. 50 stk parkeringsplasser.
Tilbygg av omsorgsboliger i Kapp
Reguleres sammen med Smørvika boligområde.
Vedlikeholdstiltak på Fv 244 x Rv 41 Mjørlund - x Fv 246 Lena i Vestre/Østre Toten
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18,7 km. ÅDT 580-3000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: