Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensvang

Nybygg av boligområde i Markastå
2 grunneier i området. Kommunen og privat grunneier. 15-20 enheter.
Opprusting av Utne sentrum
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart og kostnad.
Overbygg på Fv 550 Grindanes i Ullensvang
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 250m.
Rassikring på Fv 550 Kveldsflotskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Lindvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 550 Skiparvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flomskred. 160m.
Rassikring på Fv 101 Hovland N i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 10m.
Rassikring på Fv 550 Svinaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m.
Rassikring på Fv 550 Lindaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 200m.
Rassikring på Fv 550 Nesåni i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Lauvnes/Måge sør i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, flom. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 550 Raustein/Eikhamrane i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 80m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 550 Bruhaug i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 70m. Alternativt 350m overbygg.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 550 Kråkevik-Syreflot i Ullensvang
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype stein. 1400m. Kostnad antatt av redaksjonen.
Terrenginngrep på Rv 13 Kyrkjeneset nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Rv 13 Kinsarvik Nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Rv 13 Hovland nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Maura i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Til/ombygging av arbeidsrom på skole i Kinsarvik
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av toalett ved badeplass på Aga, Lofthus
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av støyvern ved skole i Kinsarvik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av personaltoalett på skole i Grimo
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Ombygging, standardheving og asbestsanering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: