Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lindås

Nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Nybygg av hytteområde i Lindås
Totalt 64 tomter, 80 boenheter.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av boliger i rekke på Fyllingsnes i Lindås
27 daa. 1-2 etasje. Gnr/bnr: 214/22, 41, 96 mfl.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Oppgradering av Fv 57 Skodvin-Austrheim grense i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Fv 57 Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Trafikksikring av Vatnekrysset på Fv 57/Fv 402 i Lindås
Mellom Herlandstunnelen og Vatnetunnelen.
Nybygg av overføringsledning i Lindås
I forbindelse med Kvassneset renseanlegg.
Nybygg av uteleieboliger i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Rassikring på Fv 391 Stegelia i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes sør i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Portal på E39 Vetle Eikefet tunnel øst i Lindås
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Punktvis utbedring på Fv 404 Lygra-Feste gjennom Seim i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Fanggjerder på Fv 570 Bogen i Lindås
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 310m.
Utbygging av bredbånd i Lindås
Områder: Elsås, Erstadfjellet, Fiskeset, Seimsvatnet, Hundvin-Fagervollen, Keilegavlen, Sundsbø, Eikangervåg, Dyrkolbotn, Remmo, Spjeldneset. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Utbygging av bredbånd i Lindås
Områder: Elsås, Erstadfjellet, Fiskeset, Seimsvatnet, Hundvin-Fagervollen, Keilegavlen, Sundsbø, Eikangervåg, Dyrkolbotn, Remmo. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: