Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Eidfjord

Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Nytt overbygg på Rv 7 Kyskredo i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 7. Skredtype tørrsnø. 190m.
Fanggjerder på Rv 7 Rossanes øst i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 490m.
Terrengtiltak på Rv 7 Storlia II i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 250m.
Stikkrenne og bru på Rv 7 Indre Rotagjelet i Eidfjord
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype tørrsnø. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt overbygg på Rv 7 Storlia I i Eidfjord
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Skredvoll på Fv 103 Svartaholet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Portal på Rv 7 Måbutunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 7 Vikjabekkjen i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Stiganestunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 50m. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Terrengtiltak på Fv 103 Stavanessanden i Eidfjord
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.
Bolting på Fv 103 Kråkeskarvet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is. 30m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: