Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Trysil

Nybygg av familiepark i Trysil
60-70 leiligheter, 300-600 senger.
Nybygg av appartmentsleiligheter og hytter i Trysil
Godkjent detaljregulering. Ca. 120 enheter.
Ny- om- og tilbygg av trygdeboliger i Østhagenområdet i Trysil
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Trysil
Ca 30-40 leiligheter.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
15 hyttetomter. Ferdig regulert. Salg både til firma og privatpersoner. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
TS-tiltak/tiltak mot utforkj.ulykker på Fv 26 Kilen-Innbygda
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 3100. 5 600 m.
Nybygg av parkeringsplass ved legesentret i Trysil
Parkeringsplass vest for dagens parkering ved legesenteret ettersom dagens parkering er for liten.
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» i Trysil
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» som erstatter dagens trapp.
Nybygg av gangvei langs Vestbyvegen i Trysil
1,5 km. Fra hytteområdet Mosetra 2 til Knettsetervegen.
Utbedring av Fv 26 Riksgrensen/Lutnes-Tolga i Trysil/Tolga
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
TS-tiltak/lysregulering på Fv 26 Innbygda i Trysil
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 5950. 50 m.
Nybygg av gjerde/vegrekkverk, masseutskifting og asfalt på gangveg i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.
Sanering og ombygging av pumpestasjon i Trysil
Byggetips. Antatt byggestart. Sanering og pumpestasjonen og slamavkilleren og motering av overløpspumpe inne på Jordet renseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: