Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Tvedestrand

Nybygg av barneskole i Tvedestrand sentrum
Lokalisering blir Ramsdalen ved Lyngmyr. Trinn 1-7 (350 elever) 2-parallell skole med mulighet for senere utvidelse til ca 525 elever (3-parallell skole).
Nybygg av industri i Tvedestrand
A67 Tvedestrand Næringspark er et attraktivt næringsområde som er regulert og klar til salg. Området er på ca. 200 mål, og ligger tett opp mot ny E18 fra Tvedestrand til Arendal. 7 bedrifter er allerede etablert i området. Tomtene er grovplanerte med basis infrastruktur, og er på alt fra 1,5 til over 20 mål. Området er regulert til Næring /Tjenesteyting og forretning/kontor/tjenesteyting
Nybygg av butikk og lager i Tvedestrand
Tomt 4000 m2. Byggeklare tomter.
Utvidelse av barneskole i Tvedestrand
Skolen skal eventuelt kunne utvides fra en 2-parallell til en 3-parallell skole (det vil si inntil 525 elever) på et senere tidspunkt, og allerede nå skal spesialrom/fellesarealer dimensjoneres for en 3-parallell skole.
Nybygg av ene- og/eller tomannsboliger i Tvedestrand, etappe 2
6 eneboligtomter og 1 tomt for tomannsbolig.
Nybygg av eneboliger, hytter og leilighetsbygg i Tvedestrand, etappe 1
Infrastruktur er ferdigstilt, byggeklare tomter. Gnr/bnr: 6/50, 56, 68 og 70.
Etablering av avløp- og sjøledning i Tvedestrand
Avløp fra Bakkevei, ned til sjøen i Bakkestrandområdet og i sjøledning til Tangenbukta og renseanlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: