Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gjerstad

Nybygg av hytter i Gjerstad
Ca. 260 dekar. 87 hyttetomter.
Nybygg av boligområde i Gjerstad
Ferdig regulert for inntil 28 boenheter. Disse er fordelt på 7 leilighetsbygg, med inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-2
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-1
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nytt fortau på Fv 417 Renstøl i Gjerstad
300m Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny tunnelbelysning på Fv 304 Geiteskaret i Bygland
215m. Fra handlingsprogram 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: