Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Sørum

Nybygg av boliger på Størsrud i Sørum
2800 daa. Planlegger inntil 2000 stk boliger med framtidig mulighet til noe utvidelse. Sør for Lundermoen, sørøst for dagens boligområde på Lunderåsen.
Nybygg av industri-, lager-og kontor i Sørum
Totalt 20000 m2 BTA. Ca 409,5 daa. Ny forbindelse til fv. 171.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 2, m.fl
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Barnehage er planlagt byggt på kommunal tomt.
Nybygg av boligområde i Sørum
Ca 150-200 enheter. 15-16 mål.
Nybygg av boliger i Sørum kommune
50,9 daa, 3-8 etasjer.
Nybygg av brannstasjon i Sørum
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 1
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Gnr/bnr: 72/9, 96/2, 72/7.
Utvikling av næringspark i Frogner, trinn 1
Ca. 55.000 m2 BTA totalt i trinn 1 og 2.
Utvikling av næringspark i Frogner, trinn 2
Ca. 55.000 m2 BTA totalt i trinn 1 og 2.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Ikke regulert. Private utbyggere. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Regulert. Private utbyggere. Antatt start og kostnad.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,9 km. ÅDT 800. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart angående byggestart. Haldenveien-fremtidig Asak massedeponi. 2 km.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,0 km. ÅDT 1200. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fremtidig Asak massedeponi-Ullensaker kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. ÅDT 1000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km. ÅDT 3300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Lindebergveien-framtidig lokalisering Bjørkemoen massedeponi.
Utbedring av Rånåsfoss stasjon i Sørum
Oppdraget omfatter å tilrettelegge stasjonen for doble togsett, etablering av krysningsspor for 750 m lange godstog, etablering av et godt og effektivt gang- og sykkelvegnett, samt planlegging av sanering av Auli holdeplass.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,9 km. ÅDT 3000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Haglundveien/Haglund bru-Eidsvegen/Blaker.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 1100. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Midtdeler på fv 170, Brattåsen-Mork i Sørum/Fet
Fv 170 Kringen-Finstad ca 16 km, Fet, Sørum, Aurskog-Høland kommune.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. ÅDT 900. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. ÅDT 7000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uklart angående byggestart. 0,4 km.
Nytt driftsbygg m.m. ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. ÅDT 5400. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. ÅDT 600. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fylkesveg 175-Tronrudvegen/Slora bru.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,3 km. ÅDT 1800. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. ÅDT 4300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fet kommunegrense-Gamle Rovenveg.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. ÅDT 8000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. ÅDT 3300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Framtidig lokalisering Bjørkemoen massedeponi-Ullensaker kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 2500. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Nye Rånfoss bru-Nes kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 2500. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Nye Rånfoss bru-Fosserudkryss.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. ÅDT 400. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Aurskog-Høland kommunegrense-Blakervegen.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. ÅDT 7000. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,4 km. ÅDT 800. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3 km. ÅDT 800. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,1 km. ÅDT 300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Esval avfallsdeponi-Gjerdrum kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,2 km. ÅDT 600. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Tronrudvegen/Slora bru-Haugetun skole.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,5 km. ÅDT 600. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,2 km. ÅDT 400-650. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,7 km. ÅDT 300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Aasgaardvegen/Hellesjøvegen.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 7,7 km. ÅDT 5200-5900. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fet kommunegrense-Aurskog-Høland kommunegrense.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. ÅDT 300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Fet kommunegrense-Sørumsandvegen/Rovenvegen.
Trafikksikringstiltak i Sørum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. ÅDT 3300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Monsrudveien-Haglundveien/Haglund Bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: