Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lyngdal

Ny E39 Kristiansand-Sandnes, Lyngdal vest-Sandnes (Lyngdal vest-Ålgård)
105-114 km. ÅDT 8 600-11 200. 12 tunneler (totalt 36 km). 33 bruer. 8 toplanskryss.
Ny E39 Mandal - Lyngdal, Lyngdal øst-Lyngdal vest
10,5 km. 4 km veg i dagen, 3 lengre tunneler på hhv 1,75 km, 1,25 km og 2,5 km, 3 bruer på hhv 100m, 450m og 230m.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Lyngdal, trinn 3 mfl.
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Lyngdal, trinn 2
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Omlegging av fv 558 i Lyngdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Rensk fra tau og bolting på fv 656 i Lyngdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra 2015. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: