Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Fjaler

Ny bru på Fv 57 Nautsundet bru i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Indre Bø-Ås i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Staurdalen-Trangegjelet i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Øvrås-Skor i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé øst for sentrum på Fv 57 Flekke sentrum
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 57 Flekke-Dale i Fajler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Mulig tunnel bak Dale sentrum.
Riving og nybygg av skole i Dale i Sunnfjord
1-10 skole. Mellom 3000-4000 kvm.
Utbedring av Fv 57 Dale-Storehaug i Fjaler
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Skredvoll på Fv 93 Åsen II i Fjaler
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Omlegging av vei på Fv 93 Åsen II i Fjaler
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype tørrsnø. 110m. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rassikringstiltak på Fv 93 Åsen I i Fjaler
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype tørrsnø. 40m. Kostnad antatt av redaksjonen.
Rassikringstiltak på Fv 93 Bøfjellet i Fjaler
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 150m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: