Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gran

Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 2 mfl.
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av sykehjem og omsorgsboliger i Gran sentrum
Totalt 100 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på ¤ 20 plasser forsterket sykehjem ¤ 40 ordinære sykehjemsplasser ¤ 40 omsorgsboliger med base (kategori 1). Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende Barrierevaskeri Mulig framtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innladet og Lunner kommune. 9000-10000 m2
Riving av skole og nybygg av boliger på Brandbu i Gran
Gnr/bnr: 67/17, 23, 24, 25, 30 og 47 mfl.
Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 1
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Nybygg av to-, og firemannsbolig i Gran
30 boenheter: 2- og 4-mannsboliger. Gnr/bnr: 158/16,69,70.
Nybygg av VA-ledning, Tryggheim-Myrvang
Tidlig prosjekt. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Nye hensettingsspor og oppgradering av stasjonsområde i Gran kommune
I handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 4 mfl
Ca 1000 stk fritidsboliger.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Gran
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: