Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ballangen

Omlegging av tunnel på E6 Skjellesvikskaret i Ballangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 1046m.
Nybygg av kraftverk i Ballangen
3 km vei. 2,8 km vannvei.
Nytt fanggjerde og forlengelse av portal på E6 Forså sør for tunnel i Ballangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 470m.
Utbedring av farled Bognes-Lødingen i Ballangen
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Rassikring ved E6 Efjorddalen i Ballangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 199m. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: