Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lindås

Nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Ny veg fra Hagelsundet bru til Isdalstø i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024. Nordhordalandspakken.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Nybygg av hytteområde i Lindås
Totalt 64 tomter, 80 boenheter.
Nybygg av boliger i Lindås, trinn 1
Totalt 79 daa og ca 170 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter i Lindås, trinn 2
Totalt 79 daa og ca 170 boenheter på området.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av boliger i rekke på Fyllingsnes i Lindås
27 daa. 1-2 etasje. Gnr/bnr: 214/22, 41, 96 mfl.
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Nybygg av barnehage på Lindås
Plass for 99 barn.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Nybygg av leiligheter i Lindås
Tomtene er opparbeided med VVA-anlegg.
Oppgradering av Fv 57 Skodvin-Austrheim grense i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av overføringsledning i Lindås
I forbindelse med Kvassneset renseanlegg.
Fv 57 Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Trafikksikring av Vatnekrysset på Fv 57/Fv 402 i Lindås
Mellom Herlandstunnelen og Vatnetunnelen.
Nybygg av uteleieboliger i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Utbygging av bredbånd i Lindås
Områder: Elsås, Erstadfjellet, Fiskeset, Seimsvatnet, Hundvin-Fagervollen, Keilegavlen, Sundsbø, Eikangervåg, Dyrkolbotn, Remmo, Spjeldneset. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Rassikring på Fv 391 Stegelia i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes sør i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Punktvis utbedring på Fv 404 Lygra-Feste gjennom Seim i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Portal på E39 Vetle Eikefet tunnel øst i Lindås
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Fanggjerder på Fv 570 Bogen i Lindås
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 310m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: