Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Rollag

Nybygg av helsehus i Rollag
Sykehjem ca 18 plasser. Sykehjem, demens: 8 plasser med mulighet for ytterligere forsterket skjerming, 2 plasser, innad i enheten (6+2). Sykehjem, korttid/avlastning 4 plasser + sykehjem, langtid 6 plasser organisert i en enhet.
Rassikring på Fv 40 Holmen i Rollag
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Ny heis på sykehjem i Rollag
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: