Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Røyken

Nybygg av leiligheter og næring ved Slemmestad brygge
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 100.000 m2 næring.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Gleinåsen vest del 2
Gleinåsen nor del 2 vil bli oppdelt i flere trinn. 100 enheter fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av næring/offentlig virksomhet evt. boliger i Røyken
Ca. 50 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av nærings-/ offentlig virksomhet, eventuelt bolig. Omfang er ukjent.
Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av småhusbebyggelse/leiligheter i Røyken
Ca. 299 daa. Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse/leiligheter. Gangavstand til jernbanestasjon. Omfang er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Tilbygg av videregående skole i Røyken
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.
Sikring av planoverganger på Spikkestadbanen
3 usikrede planoverganger i daglig bruk, 2 jord- og skogbruksoverganger.
Fanggjerde på Fv 3 Grimsrudfjellet i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Fanggjerde på Fv 3 Kaståsen i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Rassikring på Fv 6 Nærsnes i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Rensk og nett på Fv 8 Sydskogen i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Rensk, nett og dypere grøft på Fv 8 Bø i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Rassikring på Fv 11 Åroskastet i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: