Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av boliger, forretning og kontor i Nore og Uvdal
Legge til rette for bygging av boliger for barn og unge med spesielle behov.
Nybygg av hytter på Dagalifjellet i Nore og Uvdal kommune
Ca. 279 dekar. Det er planlagt 38 høgstandard fritidsboliger.
Rehabilitering av demning i Nore
Avventer beslutning fra NVE.
Nybygg av hytter på Søre Åsen i Tunhovd, Nore og Uvdal
Totalt ca 100 stk hytter fordelt på felt A-G. Etappevis utbygging. Grunneier er: Andreas Bjarøy, Knut Martin Bakka og Marit Bjarøy.
Oppgradering av ventilasjon- og kjølingsanlegg på Bergtun
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Kjøkken og oppholdsrom i 2 etasje avd. A.
Etablering av uteområde på Rødberg barnehage
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rensk og bolt på fv 40, Lesteberg i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Rensk og bolt på fv 40, Lammeskår 2 i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang.
Rensk og bolt på fv 40, Rustad i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt.
Rensk og bolt på fv 40, Lammeskår 1 i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt.
Nett, rensk og bolt på fv 40, Lintvedtkleva i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Asfaltering av parkeringsplass ved Rødberg skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskiftning av ballbinger i Uvdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.
Utskiftning av ballbinger på Rødberg idrettspark
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: