Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Modum

Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Ny 2-felts veg på Rv 35 Vikersund-Styggedalen
Konseptvalgutredning. Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 2.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Åmot-Vikersund
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 1.
Nybygg av industri- og næringsbygg, Nedmarken i Modum
3 tomter gjenstår, 4 mål/tomt. Tomtene er ferdig regulert, sprengt ut, undersprengt 2,5 meter. Det er lagt ledningsnett og asfaltert vei til tomtene.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 2
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Rensk, bolt og nett på Fv 144 Vikerkleiva i Modum
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Etablering av bredbåndsnett i Modum kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: