Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Drammen

Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Ny godsterminal i Drammen
Konseptvalgutredning og kvalitetssikring er gjennomført. Videre fremdrift er ikke avklart. Ryghkollen, Skoger eller Kopstad.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger på Søndre Fjell Platå i Drammen
Gnr/bnr: 23/28, 85, 86, 87, 108, 121-126, 157.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Nybygg av boligområde i Drammen
Totalt ca. 890 mål. Sammarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente. Trinnvis utbygging.
Tilbygg av logistikkbygg, kontorbygg og parkeringsplass i Drammen
Det aktuelle planområdet omfatter eiendommene gbnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 på Bragernessiden i Drammen.
Nybygg av boliger, næring og kontor i Drammen
Kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Losjeplassen 2 og 4. Søren. Lemmichs gate 1. Tomtegata 2. Ny gang- og sykkelvei mellom Tomtegata og Strandveien. Gnr/Bnr: 113/343, 599, 600, 649, 739, 994.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Nytt signalsystem på Randsfjordbanen, Drammen-Randsfjord
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på vestfoldbanen, Drammen-Skien
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av boliger i Drammen
60 mål, 90 boliger a' 130 kvm. Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-3
Totalt ca 225 stk leiligheter på Sundland Hageby. Gnr/bnr: 13/57, 58, 66, 67, 70. Vintergata 11-15.
Nybygg av rekkehus i Drammen
100-120 boenheter.
Sporfornyelse ved Lieråsen tunnel
Sporfornyelse og ballastrens på ca 15 km.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Parallelloppdrag for utvikling av sykehusområdet på Bragernes, Drammen
Arkitekter skal vise hva som er mulig på dagens sykehustomt på Bragernes etter 2024. Gnr/Bnr: 114/272 m.fl. Dronninggata 28 m.fl.
KL-anlegg og lavspenning ved Lieråsen tunnel
Jernbaneteknikk 2 -Totalfornyelse av KL-anlegget samt noe lavspenning (nødlys etc.)
Ombygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus. 80-90 enheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Estimert utvidelse ligger på 3000-6000 m2.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 2
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av kontor og forretningsbygg i Drammen
Tidlig prosjekt. Byggestart er ikke bestemt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 2
Antall leiligheter i trinn 2 er ikke fastsatt. Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Utvidelse av Holmen godsterminal i Drammen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av leiligheter og næring i Drammen
Gnr/bnr: 114/1180, 1181. Øvre Torggate 14-16.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av friidrettsarena i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Utfylling i sjø ved havn i Drammen
Levering av tunnelstein fra prosjektet ny vannforsyning i Oslo for utvidelse av Drammen havn. Ca 4,5 millioner tonn rene masser.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Drammen kommune
Gnr./Bnr. 24/30, 24/4, 112/342. Planområdet har et samlet areal på 6 daa og er omkranset av Holmestrandveien og E18.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt boligområde i Drammen
Infrastruktur for 60 mål, 90 boliger a' 130 kvm. Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: