Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Øvre Eiker

Ny 4-felts veg på Rv 35 Hokksund-Åmot
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 1.
Nytt signalsystem på Sørlandsbanen, Hokksund-Stavanger
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
820 mål totalt på området.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
614 mål med næringstomter, totalt 820 mål med infrastruktur.
Nybygg av boligområde i Vestfossen
Antall boenheter er ikke bestemt, avhengig beslutning angående Vestfossen bakkekabel. 84,3 dekar. Området må reguleres. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus i Ormåsen, trinn 2
Totalt skal det bygges 76 boenhter i området, 34 blir utført i trinn 1.
Nybygg av boligområde i Vestfossen
Ca 30 boenheter. Byggestart er avhengig beslutning angående Vestfossen bakkekabel. Området må reguleres. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av rekkehus i Hokksund
Gnr/bnr: 73/14, 80. Felt BKS.
Tilbygg av skole i Hokksund
Skolen bør utvides fra å romme 430 til å romme 600 elever.
Ny banekobling vest for Hokksund
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode. Redusert transporttid og økt fleksibilitet mellom Sørlandsbanen og Randsfjordbanen/Bergensbanen.
Nybygg av bomstasjoner i Buskerud
Buskerudbyen bomstasjoner. Totalt 41 bomstasjoner på kommunegrenser mellom Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner og bynære snitt innen Drammen i Buskerud. Total kostnad 120 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: