Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter er utført i trinn 1. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 220-230 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS.
Nybygg av parkeringshus i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av kontorbygg i Sandnes
Tomt ved Sandnes gamle rådhus. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. Trinnvis utbygging. 4-6 etasjer.
Nybygg av blokkbebyggelse i Sandnes
Mulighet for handel/tjenesteyting/ kontor i 1. etasje.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Bofellesskap for personer med psykiske lidelser. 9 boenheter, personalbase og fellesfunksjoner.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 2
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 220 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 220-230 boenheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hana bydel, Sandnes
10 leiligheter fra 52 til 77 kvm og 11 rekkehus fra 96 til 117 kvm.
Nybygg av eneboliger i Vedafjell, Sandnes, delfelt BS6
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Byggeklare tomter høsten 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer. 2 hus, 2 leiligheter/hus+ mindre personalrom.
Nybygg av rekkehus i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, trinn 1
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Sandnes
Byggeklare tomter høst 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK10
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Nybygg av eneboliger og eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur og grøntanlegg for Kveivane felt B2 og grønt G2. Infrastruktur for 18 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Etablering av VA-ledning i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika slamavskiller og Usken VA/sjøledning.
Etablering av ladestasjoner i Sandnes kommune
Fellesutlysning for: Lura bo- og aktivitetssenter, Trones bo- og aktivitetssenter, Byhagen bo- og aktivitetssenter, Åse bo- og aktivitetssenter, Austrått bo- og aktivitetssenter, Rovik bo- og aktivitetssenter, Riska bo- og aktivitetssenter, Sandnes Helsesenter og Vatne driftsstasjon. Total kostnad: 2,7 mnok. Totalt 132 ladestasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: