Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Klepp

Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
64-68 leiligheter. Gnr/bnr 18/445, 18/5
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av avlastings- og barnebustad med mere i Klepp
Skal bygges på samme tomt som Foreldreinitiativ.
Nybygg av rekkehus på Klepp
6 boenheter. Skal bygges på samme tomt som Avlastnings- og barnebustad.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
Totalt 20 tomter. Tomterna fordeles mellom Jadarhus AS og Tomtespesialisten AS.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
Totalt 15 tomter. Tomterna fordeles mellom Jadarhus AS og Tomtespesialisten AS.
Nybygg av rekkehus i Tjøtta
Gjennomførelsetid: 8-9 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: