Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hå

Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Nærbø
Blir utført i 2 byggetrinn. Trinn 1: 34 boenheter og parkeringskjeller, 20 måneders byggetid. Trinn 2: 17 boenheter. 12 måneders byggetid.
Nybygg av leiligheter i Sirevåg
Totalt 42 leiligheter fordelt på 2 hus. 3-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Ny utslippsledning i Hå kommune
Etablering av ca 360 meter utslippsledning i sjøen ved Obrestad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: